Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 52 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 1 trang 52 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào bảng số liệu tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới thời kì 1950 – 2007, em hãy vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp.

 • pic

  Bài 2 trang 52 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 2 trang 52 Tập bản đồ Địa lí 10, Nhận xét biểu đồ và giải thích:

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài