Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 1 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền vào bảng sau các thông tin cần thiết thể hiện đặc điểm chính của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

 • pic

  Bài 2 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 2 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 10, Em hãy nêu ví dụ cụ thể các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam vào bảng sau:

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài