Giải bài 2 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 2 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 10, Em hãy nêu ví dụ cụ thể các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam vào bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nêu ví dụ cụ thể các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam vào bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

  • Giải bài 1 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 10

    Giải bài 1 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền vào bảng sau các thông tin cần thiết thể hiện đặc điểm chính của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Quảng cáo
close