Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 44 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 1 trang 44 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào SGK, em hãy điền vào sơ đồ dưới đây các đặc điểm của sản xuất công nghiệp:

 • pic

  Bài 2 trang 44 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 2 trang 44 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền vào bảng sau những nội dung phù hợp thể hiện nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài