Giải bài 1 trang 44 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 1 trang 44 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào SGK, em hãy điền vào sơ đồ dưới đây các đặc điểm của sản xuất công nghiệp:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào SGK, em hãy điền vào sơ đồ dưới đây các đặc điểm của sản xuất công nghiệp:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức đặc điểm - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

  • Giải bài 2 trang 44 Tập bản đồ Địa lí 10

    Giải bài 2 trang 44 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền vào bảng sau những nội dung phù hợp thể hiện nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp

Quảng cáo
close