Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 1 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 10, Em hãy tìm hiểu bảng sau: Từ các quá trình A, B, C, D hãy sắp xếp các định nghĩa tương ứng là một trong các chữ a, b, c, d cho thích hợp vào các câu dưới đây.

 • pic

  Bài 2 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 2 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 10, Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng trong sơ đồ sau:

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài