Giải bài 2 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 2 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 10, Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng trong sơ đồ sau:

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng trong sơ đồ sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức tác động của ngoại lực lên bề mặt Trái Đất - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

  • Giải bài 1 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 10

    Giải bài 1 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 10, Em hãy tìm hiểu bảng sau: Từ các quá trình A, B, C, D hãy sắp xếp các định nghĩa tương ứng là một trong các chữ a, b, c, d cho thích hợp vào các câu dưới đây.

Quảng cáo
close