Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 1 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 10, Hãy đánh dấu X vào ô trống phương án trả lời đúng trong những câu sau:

 • pic

  Bài 2 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 2 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào những kiến thức đã học, em hãy giải thích vì sao mỗi khi có bão hoặc có gió mùa thổi về lại gây ra mưa?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 3 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 10, Em hãy sưu tầm các tư liệu về lượng mưa trên Trái Đất và kết hợp với những kiến thức đã học để mô tả và xác định được trên bản đồ.

 • pic

  Bài 4 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 4 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào kiến thức đã học, em hãy giải thích:

Gửi bài Gửi bài