Giải bài 4 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 4 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào kiến thức đã học, em hãy giải thích:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy giải thích:

- Nơi có lượng mưa trung bình năm lớn nhất trên Trái Đất chủ yếu là do ......................................

- Nơi có lượng mưa trung bình năm nhỏ nhất trên Trái Đất chủ yếu là do .....................................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức sự phân bố mưa - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Nơi có lượng mưa trung bình năm lớn nhất trên Trái Đất chủ yếu là do nằm trong áp thấp Iran hút gió, gió mùa Tây Nam thổi từ Ấn Độ Dương vào mang theo lượng ẩm lớn và nằm ở sườn đón gió của dãy Hymalaya.

- Nơi có lượng mưa trung bình năm nhỏ nhất trên Trái Đất chủ yếu là do dòng biển lạnh Pêru chảy sát ven bờ, ngăn cản sự bốc hơi hình thành mưa và nằm ở sườn khuất gió của dãy Anđét.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài