Giải bài 2 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 2 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào những kiến thức đã học, em hãy giải thích vì sao mỗi khi có bão hoặc có gió mùa thổi về lại gây ra mưa?

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào những kiến thức đã học, em hãy giải thích vì sao mỗi khi có bão hoặc có gió mùa thổi về lại gây ra mưa?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức ngưng đọng hơi nước - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Mỗi khi có bão hoặc có gió mùa thổi về lại gây ra mưa vì: bão hoặc gió mùa thường mang theo những khối khí có tính chất khác biệt với khối khí đang có ở địa phương, sự tranh chấp giữa các khối khí dẫn đến nhiễu loạn không khí và gây ra mưa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài