Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 60 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 1 trang 60 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào số liệu về khoảng cách quãng đường qua Xuy-ê và vòng châu Phi trong bảng trên, hãy:

 • pic

  Bài 2 trang 61 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 2 trang 61 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào số liệu về khoảng cách quãng đường qua kênh Panama và vòng qua Nam Mỹ trong bảng dưới đây, em hãy:

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài