Giải bài 2 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 2 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 10, Em hãy nêu các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam vào bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nêu các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam vào bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ kiến thức các hình thức tổ chức nông nghiệp.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close