Giải bài 1 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 1 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 10, Quan sát kĩ hình 8.2 ban chuẩn hoặc hình 10.1 ban nâng cao và dựa vào kiến thức đã học, em hãy đánh dấu vào ô trống, phương án trả lời đúng trong những câu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát kĩ hình 8.2 ban chuẩn hoặc hình 10.1 ban nâng cao và dựa vào kiến thức đã học, em hãy đánh dấu vào ô trống, phương án trả lời đúng trong những câu sau:

Nếp uốn của núi được hình thành do:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức tác động của nội lực - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Nếp uốn của núi được hình thành do:

Loigiaihay.com

  • Giải bài 2 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 10

    Giải bài 2 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 10, Quan sát hình 8.3 ban chuẩn hoặc hình 10.4 ban nâng cao và dựa vào những kiến thức đã học, em hãy cho biết:

  • Giải bài 3 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 10

    Giải bài 3 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 10, Quan sát hình 8.4, hình 8.5 ban chuẩn hoặc hình 10.5 ban nâng cao và dựa vào kiến thức đã học, em hãy xác định trên lược đồ dưới đây đã xảy ra hiện tượng địa lý gì?

Quảng cáo
close