Giải bài 1 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 1 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào đường chuyển động biểu kiến của Mặt Trời trong một năm ở hình dưới đây, em hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong câu dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào đường chuyển động biểu kiến của Mặt Trời trong một năm ở hình dưới đây, em hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong câu dưới đây:

Ở 10oB Mặt Trời lên thiên đỉnh lần thứ nhất vào khoảng ngày .................. và lên thiên đỉnh lần thứ hai vào khoảng ngày ...............; còn ở 10oN Mặt Trời lên thiên đỉnh lần thứ nhất vào khoảng ngày .................... và lên thien đỉnh lần thứ hai và khoảng ngày ...................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác lược đồ/bản đồ, sơ đồ.

Lời giải chi tiết

Ở 10oB Mặt Trời lên thiên đỉnh lần thứ nhất vào khoảng ngày 17/4 và lên thiên đỉnh lần thứ hai vào khoảng ngày 25/8; còn ở 10oN Mặt Trời lên thiên đỉnh lần thứ nhất vào khoảng ngày 22/2 và lên thien đỉnh lần thứ hai và khoảng ngày 28/10.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close