Giải bài 2 trang 64 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 2 trang 64 Tập bản đồ Địa lí 10, Thương mại là gì? Vai trò của thương mại đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Quảng cáo

Đề bài

Thương mại là gì? Vai trò của thương mại đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

* Khái niệm.................................................

* Vai trò .....................................................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức thương mại - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

* Khái niệm: Thương mại là khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng thông qua việc luân chuyển hàng hóa, dịch vụ giữa người bán và người mua.

* Vai trò:

- Nối liền sản xuất với tiêu dùng.

- Điều tiết sản xuất.

- Thúc đẩy sản xuất hàng hóa.

- Hướng dẫn tiêu dùng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close