Giải bài 3 trang 65 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 3 trang 65 Tập bản đồ Địa lí 10, Phân biệt cán cân xuất nhập khẩu và cơ cấu xuất nhập khẩu.

Quảng cáo

Đề bài

Phân biệt cán cân xuất nhập khẩu và cơ cấu xuất nhập khẩu.

* Cán cân xuất nhập khẩu: ........................

* Cơ cấu xuất nhập khẩu: ..........................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức thương mại - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

* Cán cân xuất nhập khẩu: Là hiệu số giữa giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu.

* Cơ cấu xuất nhập khẩu: Là tỉ trọng giá trị của các mặt hàng xuất, nhập khẩu trong tổng giá trị xuất, nhập khẩu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close