Giải bài 1 trang 64 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 1 trang 64 Tập bản đồ Địa lí 10, Hoàn thành sơ đồ về hoạt động của thị trường và nêu khái niệm đơn giản về thị trường:

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành sơ đồ về hoạt động của thị trường và nêu khái niệm đơn giản về thị trường:

* Khái niệm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức thị trường - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

* Sơ đồ

* Khái niệm: Thị trường là nơi gặp gỡ giữa người bán (bên bán) và người mua (người mua).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close