Từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 5 Global Success

Từ vựng chủ đề những địa điểm trong trường học và chỉ đường.

Quảng cáo

UNIT 6. OUR SCHOOL ROOMS

(Những căn phòng trong trường học của chúng ta)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.  

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close