Tiếng anh lớp 5 Stater lesson C trang 9 Global Success

Let’s chant. Listen and tick. Listen and tick.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Let’s sing.

(Hãy cùng hát.)

Class, class, class!

Yes, yes, yes?

Do you want to play a game?

Yes, we do. Yes, we do.

Let’s play a guessing game.

Class, class, class!

Yes, yes, yes?

Do you want to sing a song?

Yes, we do. Yes, we do.

Let’s all sing together.

Phương pháp giải:

Tạm dịch

Lớp ơi, lớp ơi, lớp ơi!

Đây, đây, đây?

Bạn có muốn chơi một trò chơi không?

Vâng. Vâng.

Hãy chơi một trò chơi đoán.

Lớp ơi, lớp ơi, lớp ơi!

Đây, đây, đây?

Bạn có muốn hát một bài hát không?

Vâng. Vâng.

Tất cả chúng ta hãy cùng nhau hát nào.

Câu 2

2. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Câu 3

3. Let’s play.

(Hãy cùng chơi.)

Phương pháp giải:

Trò chơi: Làm theo những gì tớ nói

Một bạn làm quản trò, các bạn còn lại phải làm theo yêu cầu của quản trò. 

Ví dụ: Stand on one foot. (Đứng bằng 1 chân.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close