Tiếng anh lớp 5 Extension activities trang 38, 39 Global Success

Look, read and colour. Look and write. Write and say.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Look, read and colour.

(Nhìn, đọc và tô màu.)


Phương pháp giải:

Dairy: Sản phẩm bơ sữa

Grains: Hạt

Protein: Chất đạm

Fruit and vegetables: Trái cây và rau quả.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

2. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Phương pháp giải:

Dairy: Sản phẩm bơ sữa

Grains: Hạt

Protein: Chất đạm

Fruit and vegetables: Trái cây và rau quả.

Lời giải chi tiết:

Grains

Protein

Dairy

Fruit & Vegetables

noodles

rice

bread

chicken

egg

fish

meat

butter

cheese

yogurt

milk

 

apple

grapes

green beans

carrot

corn

Câu 3

 3. Write and say.

 

(Viết và nói.)

Lời giải chi tiết:

This is my healthy breakfast. I’d like to have fish and beans for breakfast. I’d like to have orange juice, too.

(Đây là bữa sáng lành mạnh của tôi. Tôi muốn ăn cá và đậu cho bữa sáng. Tôi cũng muốn uống nước cam nữa.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close