Tiếng anh lớp 5 Review 2 trang 74, 75 Global Success

Last Saturday, Lan and her class went to Ba Na Hills. They arrived there early in the morning. First, they walked over Golden Bridge. They enjoyed the cable car ride. Then they visited the old buildings and went to the wax museum.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Câu 2

2. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

1. Mai thích hoạt động gì ở trường?

2. Bút chì màu ở đâu?

3. Bức tranh của ai trên tường?

4. Bạn có thích vẽ tranh không? Tại sao?

Lời giải chi tiết:

1. Mai likes drawing.

(Mai thích vẽ.)

2. They are on the table, beside a pencil case.

(Chúng ở trên bàn, bên cạnh hộp bút.)

3. It’s Mai’s.

(Nó là của Mai.)

4. Yes, I do. Because I think  it’s very interesting.

(Có. Bởi vì tôi nghĩ nó rất thú vị.)

Câu 3

3. Read and match.

(Đọc và nối.)

Lời giải chi tiết:

1-e

2-d

3-a

4-b

5-c

1-e

Could you tell me the way to the art room?

(Bạn có thể chỉ tôi đường đến thư viện không?)

Go upstairs. It’s on the first floor.

(Đi lên tầng. Nó ở tầng 1.)

2-d

What school activity does Minh like?

(Minh thích hoạt động gì ở trường?)

He likes doing projects.

(Anh ấy thích làm dự án.)

3-a

Whose set square is this?

(Đây là bộ thước vuông của ai?)

It’s Lucy’s.

(Nó là của Lucy.)

4-b

Were you at Hoan Kiem Lake last weekend?

(Bạn đã ở hồ Hoàn Kiếm vào cuối tuần trước phải không?)

Yes, we were.

(Đúng.)

5-c

Why does Lan like reading books?

(Tại sao Lan thích đọc sách?)

Because she thinks ít’s interesting.

(Bởi vì cô ấy nghĩ nó thú vị.)

Câu 4

4. Read and number.

(Đọc và đánh số.)

Last Saturday, Lan and her class went to Ba Na Hills. They arrived there early in the morning. First, they walked over Golden Bridge. They enjoyed the cable car ride. Then they visited the old buildings and went to the wax museum. After that, they played some games at the amusement park. They went home late in the afternoon. Their trip was a lot of fun. I really want to visit Ba Na Hills again next summer.

a. They visited the old buildings and the wax museum.

b. They went home late in the afternoon.

c. They played some games at the amusement park.

d. Lan and her classmates walked over Golden Bridge and liked the cable car ride.

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Thứ bảy tuần trước, Lan và lớp của cô ấy đã đi đến Bà Nà Hills. Họ đến đó vào sáng sớm. Đầu tiên, họ đi bộ qua Cầu Vàng. Họ rất thích đi cáp treo. Sau đó họ đến thăm những tòa nhà cổ và đến bảo tàng tượng sáp. Sau đó, họ chơi một số trò chơi ở công viên giải trí. Họ về nhà vào buổi chiều muộn. Chuyến đi của họ rất vui. Tôi thực sự muốn đến thăm Bà Nà Hills một lần nữa vào mùa hè tới.

a. Họ đến thăm những tòa nhà cổ và bảo tàng tượng sáp.

b. Họ về nhà vào buổi chiều muộn.

c. Họ chơi một số trò chơi ở công viên giải trí.

d. Lan và các bạn cùng lớp đi dạo qua Cầu Vàng và thích đi cáp treo.

Lời giải chi tiết:

a-2

b-4

c-3

d-1

Câu 5

5. Let’s write.

(Hãy cùng viết.)

Lời giải chi tiết:

Last Sunday, I went to a farm in Hoa Binh. I arrived there early in the morning. First, I learned how to call many kinds of vegetables and plants in the garden. I enjoyed the atmosphere there very much. In the afternoon, I planted new flowers and grains in the mountain with farmers. After that, I went to the hostel late in the evening. This trip was very interesting.

Tạm dịch

Chủ nhật tuần trước tôi đi thăm một trang trại ở Hòa Bình. Tôi đến đó vào sáng sớm. Đầu tiên, tôi học cách gọi tên nhiều loại rau, cây trong vườn. Tôi rất thích không khí ở đó. Buổi chiều, tôi cùng nông dân trồng hoa và ngũ cốc mới trên núi. Sau đó tôi về nhà trọ vào buổi tối muộn. Chuyến đi này rất thú vị.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close