Tiếng anh lớp 5 Unit 12 lesson 2 trang 14, 15 Global Success

Look, listen and repeat. Listen, point and say. Let’s talk. Listen and number. Read and circle. Listen, complete and sing.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và nhắc lại.)

a. What are you doing, Linh?

(Bạn đang làm gì vậy Linh?)

I'm decorating my house for Tet.

(Tôi đang trang trí nhà để đón Tết.)

b. Where will you go at Tet?

(Tết bạn sẽ đi đâu?)

I'll go to my grandparents house in the countryside.

(Tôi sẽ về nhà ông bà ở nông thôn.)

Câu 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)

Phương pháp giải:

Where will you go at Tet?

(Tết bạn sẽ đi đâu?)

I'll go to _______.

(Tôi sẽ đi đến _______.)

Lời giải chi tiết:

a.

Where will you go at Tet?

(Tết bạn sẽ đi đâu?)

I'll go to my grandparents house.

(Tôi sẽ về nhà ông bà ngoại.)

b.

Where will you go at Tet?

(Tết bạn sẽ đi đâu?)

I'll go to a fireworks show.

(Tôi sẽ đi xem trình diễn pháo hoa.)

c.

Where will you go at Tet?

(Tết bạn sẽ đi đâu?)

I'll go to a New Year party.

(Tôi sẽ đi dự tiệc mừng năm mới.)

d.

Where will you go at Tet?

(Tết bạn sẽ đi đâu?)

I'll go to a flower festival.

(Tôi sẽ đi lễ hội hoa.)

Câu 3

3. Let's talk.

(Hãy nói.)

Phương pháp giải:

Where will you go at Tet?

(Tết bạn sẽ đi đâu?)

I'll go to _______

(Tôi sẽ đến _______)

Will you __________ for Tet?

(Bạn có __________ cho Tết không?)

Lời giải chi tiết:

- Will you go to a cinema for Tet?

(Bạn sẽ đi xem phim vào Tết?)

No. I'll go to my grandparents house.

(Không. Tôi sẽ về nhà ông bà ngoại.)

- Where will you go at Tet?

(Tết bạn sẽ đi đâu?)

I'll go to a fireworks show.

(Tôi sẽ đi xem trình diễn pháo hoa.) 

- Where will you go at Tet?

(Tết bạn sẽ đi đâu?)

I'll go to a New Year party.

(Tôi sẽ đi dự tiệc mừng năm mới.)

 - Where will you go at Tet?

(Tết bạn sẽ đi đâu?)

I'll go to a flower festival.

(Tôi sẽ đi lễ hội hoa.)

Câu 4

4. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

Câu 5

5. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành.)


Lời giải chi tiết:

1. A: Do you like Tet?

(Bạn có thích Tết không?)

B: Yes. I love it. I'll wear new clothes and eat delicious food.

(Vâng. Tôi thích nó. Tôi sẽ mặc quần áo mới và ăn những món ăn ngon.)

A: Where will you go?

(Bạn sẽ đi đâu?)

B: I'll go to my grandparents house in the countryside.

(Tôi sẽ về nhà ông bà tôi ở nông thôn.)

2. A: When is Tet?

(Khi nào là Tết?)

B: It's next month, in January.

(Đó là vào tháng tới, vào tháng một.)

A: Will you go to a flower festival?

(Bạn sẽ đi dự lễ hội hoa chứ?)

B: No, I won't.

(Không.)

A: Where will you go?

(Bạn sẽ đi đâu?)

B: I'll go to a fireworks show.

(Tôi sẽ đi xem trình diễn pháo hoa.)

Câu 6

6. Let’s play.

(Hãy chơi.)

Lời giải chi tiết:

Cách chơi: Chia đội, đặt câu trả lời cho câu hỏi “Where will you go at Tet?”, sử dụng cấu trúc đã học.

Ví dụ:

- I'll go to a fireworks show.

(Tôi sẽ đi xem trình diễn pháo hoa.)

- I'll go to a New Year party.

(Tôi sẽ đi dự tiệc mừng năm mới.)

- I'll go to a flower festival.

(Tôi sẽ đi lễ hội hoa.)

- I'll go to my grandparents house in the countryside.

(Tôi sẽ về nhà ông bà ngoại ở nông thôn.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close