Tiếng anh lớp 5 Stater lesson A trang 7 Global Success

Let’s sing. Let’s play. Write and share.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Let’s sing.

(Hãy cùng hát.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch

Trở lại trường.

Rất vui được nói chuyện với bạn bè của tôi!

Trở lại trường.

Học và chơi thật là thú vị!

Trở lại trường.

Rất vui được gặp lại bạn bè của tôi!

Trở lại trường.

Học và chơi thật là thú vị.

Câu 2

2. Let’s play.

(Hãy cùng chơi.)

Phương pháp giải:

Trò chơi: Xếp hàng theo thứ tự sinh nhật

Bạn nào có ngày sinh sớm hơn đứng trước, bạn nào có ngày sinh muộn hơn đứng sau. 

Các em lưu ý nắm được tên các tháng trong năm: 

Tháng 1: January 

Tháng 2: February 

Tháng 3: March

Tháng 4: April 

Tháng 5: May 

Tháng 6: June

Tháng 7: July 

Tháng 8: August 

Tháng 9: September 

Tháng 10: October 

Tháng 11: November 

Tháng 12: December

Câu 3

3. Write and share.

(Viết và chia sẻ.)


Phương pháp giải:

I want to learn .... well. 

(Tôi muốn học giỏi môn ....) 

I think I'm good at ....

(Tôi nghĩ là tôi giỏi môn ....) 

I want to know more about .... 

(Tôi muốn biết thêm về ....) 

Lời giải chi tiết:

My goal tree

(Cây mục tiêu của tôi)

I want to learn English well.

(Tôi muốn học giỏi tiếng Anh.)

I think I’m good at Maths.

(Tôi nghĩ tôi giỏi toán.)

I want to know more about music.

(Tôi muốn biết nhiều hơn về âm nhạc.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close