Tiếng anh lớp 5 Starter lesson B trang 8 Global Success

Let’s play. Listen and match. Let’s talk.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Let’s play.

(Hãy cùng chơi.)

Phương pháp giải:

Trò chơi đoán

Đoán địa điểm bằng cách hỏi các câu hỏi tương tự dưới đây: 

Were you in Ha Long Bay last summer?

(Bạn ở vịnh Hạ Long vào mùa hè trước phải không?)

No, I wasn’t. I wasn’t in Ha Long Bay.

(Không. Mình không từng ở vịnh Hạ Long.)

Were you in Sa Pa last summer?

(Bạn đã ở Sa Pa vào mùa hè trước phải không?)

Yes, I was. I was in Sa Pa.

(Đúng. Mình đã ở Sa Pa.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Câu 2

2. Listen and match.

(Nghe và nối.)

Câu 3

3. Let’s talk.

(Hãy cùng nói.)

Lời giải chi tiết:

- Where were you last summer?

(Bạn đã ở đâu vào mùa hè trước?)

I was in a beach.

(Mình ở biển.)

- What was the weather like there?

(Thời tiết ở đó thế nào?)

It was very sunny.

(Trời rất nắng.)

- Was it fun?

(Có vui không?)

Yes, it was.

(Có.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close