Mid-Autumn – Festival – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Mid-Autumn – Festival sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Write the words.

(Đọc. Sau đó tô màu.)

Phương pháp giải:

mooncake: bánh trung thu

lion dance: múa lân

lantern: lồng đèn

full moon: trăng rằm

Lời giải chi tiết:

1. full moon: trăng rằm

2. lantern: lồng đèn

3. mooncake: bánh trung thu

4. lion dance: múa lân

Bài 2

2. Draw your favorite part of Mid- Autumn Festival.

(Vẽ phần mà bạn yêu thích vào dịpTết Trung Thu.)


My favorite part of Mid- Autumn Festival is ……..

Phương pháp giải:

My favorite part of Mid- Autumn Festival is that watching the lion dance is exciting.

(Phần mà tôi yêu thích vào dịp Tết Trung Thu đó là xem múa lân thật là thú vị.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close