Lesson 1 – Unit 4. My face – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Lesson 1 – Unit 4. My face sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo

Đề bài

1. Look and trace. Then say.

(Nhìn và đồ từ. Sau đó nói.).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1.face (khuôn mặt)

2.hair (tóc)

3.eyes (đôi mắt)

4.ears (đôi tai)

5.nose (mũi)

6.mouth (miệng)

Lời giải chi tiết

Quảng cáo
close