Christmas – Festival – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Christmas – Festival sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau nói.)


Phương pháp giải:

Christmas tree: cây Nô-en

present: món quà

Santa: Ông già Nô-en

star: ngôi sao

stocking: tất, vớ dài

Lời giải chi tiết:

1. Santa (Ông già Nô-en)

2. stocking (tất, vớ dài)

3. star(ngôi sao)

4. present (món quà)

5. Christmas tree (cây Nô-en)

Bài 2

2. Look and colour.

(Tô màu và tô màu.)

Phương pháp giải:

1. red: màu đỏ

2. green: màu xanh lá

3. black: màu đen

4. blue: màu xanh dương

5. yellow: màu vàng

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close