Lesson 4 – Unit 1. My toys – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Lesson 4 – Unit 1. My toys sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 6

6. Listen and number. Then trace and match.

(Nghe và đánh số. Sau đó đồ từ và nối.)

Phương pháp giải:

frog: con ếch

doll: búp bê

box: cái hộp

pen: bút mực

hen: gà mái

ten: số 10

Bài 7

7. Find and colour.

(Tìm và tô màu.)

Phương pháp giải:

e= red (những từ có chữ e thì tô màu đỏ): hen (gà mái), flowers (những bông hoa), ten (số 10, pen (cây bút)

o= orange (những từ có chữ o thì tô màu cam): frog (con ếch), doll (búp bê), box (cái hộp), book (quyển sách), boy (cậu con trai)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close