Lesson 1 – Welcome - SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Lesson 1 – Welcome sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 1. Trace. Then match.

(Đồ từ. Sau đó nối lại.)


Phương pháp giải:

1. Hello, I’m Rose. (Xin chào, tôi là Rose.)

2. Hello, I’m Charlie. (Xin chào, tôi là Charlie.)

3. Hello, I’m Uncle Dan. (Xin chào, tôi là Chú Dan.)

4. Hello, I’m Ola. (Xin chào, tôi là Ola.)

Lời giải chi tiết:

1.c

2. b

3. d

4. a

Bài 2

2. Trace and colour.

(Đồ từ và tô màu.)


Phương pháp giải:

red: màu đỏ

blue: màu xanh dương

yellow: màu vàng

pink: màu hồng

green: màu xanh lá

orange: màu cam

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close