Lesson 1 – Unit 5. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Lesson 1 – Unit 5. Animals sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo

Đề bài

1. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

cow (con bò)

duck (con vịt)

goat (con dê)

hen (con gà mái)

horse (con ngựa)

sheep (con cừu)

turkey(gà tây)

Lời giải chi tiết

1. goat (con dê)

2.sheep (con cừu)

3. cow (con bò)

4. horse (con ngựa)

5. hen (con gà mái)

6. turkey (gà tây)

7. duck (con vịt)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close