Lesson 6 – Unit 3. My body – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Lesson 6 – Unit 3. My body sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 9

9. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.)

Phương pháp giải:

dance: nhảy, khiêu vũ

hop: nhảy lò cò

jump :nhảy

Lời giải chi tiết:

1. jump (nhảy)

2. hop (nhảy lò cò)

3. dance (nhảy)

Bài 10

10. Read and find. Then number.

(Đọc và tìm. Sau đó đánh số.)

Phương pháp giải:

Wave yourarms.(Vẫy hai cánh tay.)

Jump (Nhảy)

Clap yourhands. (Vỗ tay.)

Touch yourtoes. (Chạm vào đầu ngón chân.)

Dance. (Nhảy đầm.)

Lời giải chi tiết:

5. Wave yourarms.(Vẫy hai cánh tay.)

4. Jump. (nhảy)

1. Clap yourhands. (Vỗ tay.)

3. Touch yourtoes. (Chạm vào đầu ngón chân.)

2. Dance (Nhảy đầm.)

Quảng cáo
close