Lesson 6 – Unit 1. My toys – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Lesson 6 – Unit 1. My toys sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 10

10. Listen and write.

(Nghe và viết.)

Bài 11

11. Write. Then say.

(Viết. Sauđó nói.)

Lời giải chi tiết:

1. one plus ten equals eleven. (1+10=11)

2. eight plus twelve equals twenty. (8+12=20)

3. twenty minus seven equals thirteen. (20-7=13)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close