Lesson 7 – Unit 6. Food – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Lesson 7 – Unit 6. Food sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 12

12. Listen and circle. Then write.

(Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết. )


Bài 13

13. Read and circle.

(Đọc và khoanh tròn. )

Phương pháp giải:

I like apples. (Tôi thích táo.)

I don’t like pizza. (Tôi không thích bánh pi za.)

I like toast for breakfast. (Tôi thích bánh mì nướng cho bữa sáng.)

Lời giải chi tiết:

I don’t like apples. (Tôi không thích táo.)

I don’t like eggs. (Tôi không thích trứng.)

I don’t like rice. (Tôi không thích cơm.)

I don’t like pizza. (Tôi không thích bánh pi za.)

Quảng cáo
close