Lesson 4 – Unit 5. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Lesson 4 – Unit 5. Animals sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 6

6. Listen and number. Then trace and match.

(Nghe và đánh số. Sau đó đồ từ và nối.)

Bài 7

7. Listen and circle the odd one out.

(Nghe và khoanh tròn 1 từ khác với những từ còn lại.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close