Lesson 1 – Unit 2. My family – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Lesson 1 – Unit 2. My family sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo

Đề bài

1. Read and match. Then say.

(Đọc và nối lại. Sau đó nói.)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

aunt: cô, dì

uncle: chú, bác, cậu

granny: bà

cousin: anh, chị (em họ)

grandad: ông

friend: bạn bè

Lời giải chi tiết

1. uncle (chú, bác, cậu)

2. granny (bà)

3. grandad (ông)

4. aunt (dì,cô)

5. cousin anh (chị, em họ)

6. friend (bạn bè)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close