Lesson 5 – Unit 3. My body – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Lesson 5 – Unit 3. My body sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 7

7. Listen and match.

(Nghe và nối.)

Bài 8

8. Read and number.

(Đọc và đánh số.)


Phương pháp giải:

1. Stand on your head. 

(Chổng ngược đầu.)

2. Touch your toes.

 (Chạm vào đầu ngón chân.)

3. Move your body.

 (Di chuyển người của bạn.)

4. Stand on one leg. 

(Đứng bằng 1 chân.)

Lời giải chi tiết:

1. b

2. a

3. c

4. d

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close