Lesson 6 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Lesson 6 – Unit 7. Clothes sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 9

9. Write. Then say.

(Viết. Sau đó nói.)

Phương pháp giải:

chef: đầu bếp

firefighter: lính cứu hỏa

nurse: y tế

police officer: cảnh sát

Lời giải chi tiết:

1. I’m a nurse

(Tôi là y tá.)

2. I’m a chef.

(Tôi là đầu bếp.)

3. . I’m a firefighter.

(Tôi là lính cứu hỏa.)

4. . I’m a police officer.

(Tôi là cảnh sát.)

Bài 10

10. Read. Then find and number.

(Đọc. Sau đó tìm và đánh số.)

Lời giải chi tiết:

a.4 -  I’m wearing black trousers and black shoes. I’m wearing a hat. 

(Tôi đang mặc quần dài màu  đen và đôi giày đen. Tôi đang đội nón.)

b.1 -  I’m wearing a white dress, a hat, and black shoes. 

(Tôi đang mặc  đầm trắng, đội nón, và mang đôi giày đen.)

c.3 -  I’m wearing a helmet and white boots. 

(Tôi đang đội nón bảo hiểm và đôi giày ống màu trắng.)

d.2 -  I’m wearing a T-shirt and trousers. I’m wearing white shoes and a big hat. 

(Tôi đang mặc quần dài màu  đen và đôi giày đen. Tôi đang đội nón.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close