Lesson 4 – Unit 3. My body – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Lesson 4 – Unit 3. My body sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 5

5. Listen and match. Then trace.

(Nối lại. Sau đó đồ từ và nói.)


Phương pháp giải:

fish: con cá

mat: tấm thảm 

mouse: con chuột

mug: các ca

pink: màu hồng

Bài 6

6. Find and colour. Then listen and check.

(Tìm và tô màu. Sau đó nghe và kiểm tra lại.)


Phương pháp giải:

fish: con cá

mat: tấm thảm 

mouse: con chuột

mug: các ca

pink: màu hồng

i=pink (từ có chứa i thì tô màu hồng: pink, fish)

m=blue (từ có chứa m thì tô màu xanh dương: mat, mouse, mug)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close