Lesson 2 – Unit 3. My body – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Lesson 2 – Unit 3. My body sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo

Đề bài

2. Look and trace. Then say.

(Nhìn và đồ từ. Sau đó nói.)

Lời giải chi tiết

1. Wave your arms.

(Vẫy hai cánh tay.)

2. Clap your hands.

(Vỗ tay.)

3. Move your legs.

(Di chuyển chân của bạn.)

4. Shake your body.

(Lắc toàn thân.)

5. Stamp your feet.

(Giậm chân.)

6. Touch your toes.

(Chạm vào đầu ngón chân.)

Loigiaihay.com


Quảng cáo
close