Lesson 7 – Unit 4. My face – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Lesson 7 – Unit 4. My face sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 13

13. Read. Then  circle and trace.

(Đọc. Sau đó khoanh tròn và đồ từ.)

Phương pháp giải:

short (ngắn) – long (dài)

big (to) – small (nhỏ)

Lời giải chi tiết:

-He’s got short hair.

(Anh ấy có mái tóc ngắn.)

-She’s got big eyes.

 (Cô ấy có đôi mắt to.)

-He’s got a small mouth.

(Anh ấy có môt cái miệng nhỏ.)

-She’s got long hair.

(Cô ấy có mái tóc dài.)

-He’s got small ears.

(Anh ấy có tai nhỏ.)

Bài 14

14. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

Quảng cáo
close