Lesson 2 – Unit 2. My family – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Lesson 2 – Unit 2. My family sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo

Đề bài

2. Read and circle.

(Đọc và khoanh tròn.)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

She: cô ấy, bà ấy 

He: anh ấy, ông ấy

Lời giải chi tiết

1. She’s my friend.

(Cô ấy là bạn của tôi.)

2. She’s my cousin.

(Cô ấy là chị họ của tôi.)

3. He’s my grandad.

(Ông ấy là ông của tôi.)

4. He’s my uncle.

(Anh ấy là chú của tôi.)

5. She’s my sister.

(Cô ấy là chị gái của tôi.)

6. She’s my granny.

(Bà ấy là bà của tôi.)

Loigiaihay.com


Quảng cáo
close