Lesson 5 – Unit 5. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Giải Lesson 5 – Unit 5. Animals sách bài tập tiếng Anh 2 - English Discovery

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 8

8. Look and say. Then write.

(Nhìn và nói. Sau đó viết.)

Phương pháp giải:

goat: con dê

hen: gà mái

horse: con ngựa

skunk: chồn hôi

Lời giải chi tiết:

1. It’s a hen. (nó là một con gà mái.)

2. It’s a goat. (nó là một con dê.)

3. It’s a horse. (nó là một con ngựa.)

4. It’s a skunk. (nó là một con chồn hôi.)

Bài 9

9. Read and match.

(Đọc và nối.)

Phương pháp giải:

1. It’s got two legs. It’s a small. 

(Nó có 2 chân. Nó nhỏ.)

2. It’s small. It’s black and white.

(Nó nhỏ. Nó màu đen và trắng.)

3. It’s big. It’s black and white.

(Nó to. Nó màu đen và trắng.)

4. It’s got four legs. It’s grey. 

(Nó có 4 chân. Nó màu xám.)

Lời giải chi tiết:

1. b

2. d

3. a

4. c

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close