Giải bài 5 trang 69 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 5 trang 69 Tập bản đồ Địa lí 10, Nêu những dấu hiệu của sự suy thoái tài nguyên đất và tài nguyên sinh vật nếu bị khai thác không hợp lí

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những dấu hiệu của sự suy thoái tài nguyên đất và tài nguyên sinh vật nếu bị khai thác không hợp lí

* Tài nguyên đất .....................................

* Tài nguyên sinh vật ..............................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức tài nguyên thiên nhiên - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

* Tài nguyên đất: Đất bị xói mòn trơ sỏi đá, đất bị bạc màu, nghèo chất dinh dưỡng, đất bị sa mạc hóa, đất bị ô nhiễm,...

* Tài nguyên sinh vật: Giảm số lượng loài và số lượng cá thể, suy giảm vốn gen, nhiều loài bị tuyệt chủng,...

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close