Giải bài 3 trang 68 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 3 trang 68 Tập bản đồ Địa lí 10, Trình bày vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loài người.

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loài người.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức vai trò - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loài người:

- Môi trường tự nhiên có vai trò rất quan trọng đối với xã hội loài người nhưng không có vai trò quyết định đến sự phát triển của xã hội.

- Môi trường có ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội loài người thông qua việc con người làm nâng cao hay suy thoái chất lượng môi trường.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close