Giải bài 4 trang 69 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 4 trang 69 Tập bản đồ Địa lí 10, Lập sơ đồ phân loại tài nguyên theo khả năng hao kiệt trong quá trình sử dụng. Nêu ví dụ cụ thể

Quảng cáo

Đề bài

Lập sơ đồ phân loại tài nguyên theo khả năng hao kiệt trong quá trình sử dụng. Nêu ví dụ cụ thể

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức tài nguyên thiên nhiên - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close