Trắc nghiệm Bài 66: Xem đồng hồ. Tháng - năm Toán 3 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Minh đá bóng lúc

giờ

phút chiều

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Minh đá bóng lúc

giờ

phút chiều

Phương pháp giải :

Quan sát đồng hồ rồi điền giờ thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Minh đá bóng lúc 4 giờ 40 phút chiều.

Câu hỏi 2 :

Đồng hồ sau chỉ mấy giờ:

 • A

  11 giờ 14 phút

 • B

  11 giờ 15 phút

 • C

  3 giờ 57 phút

 • D

  2 giờ 57 phút

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Quan sát giờ trên đồng hồ rồi chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Đồng hồ chỉ 2 giờ 57 phút.

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Nam học bài lúc

giờ

phút sáng

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Nam học bài lúc

giờ

phút sáng

Phương pháp giải :

Quan sát giờ trên đồng hồ rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Nam học bài lúc 9 giờ 13 phút sáng.

Câu hỏi 4 :

Chọn cách đọc phù hợp với đồng hồ sau:

 • A

  11 giờ 35 phút

 • B

  7 giờ 56 phút

 • C

  12 giờ kém 24 phút

 • D

  11 giờ 37 phút

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Quan sát giờ trên đồng hồ rồi chọn cách đọc thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Đồng hồ chỉ 11 giờ 36 phút hay 12 giờ kém 24 phút.

Câu hỏi 5 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

90 phút : 5 =

phút

Đáp án của giáo viên lời giải hay

90 phút : 5 =

phút

Phương pháp giải :

Thực hiện phép chia 90 : 5 rồi điền kết quả thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Ta có 90 phút : 5 = 18 phút

Vậy số cần điền vào ô trống là 18.

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

72 giờ - 24 giờ =

giờ

Đáp án của giáo viên lời giải hay

72 giờ - 24 giờ =

giờ

Phương pháp giải :

Thực hiện phép trừ rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Ta có 72 giờ - 24 giờ = 48 giờ

Vậy số cần điền vào ô trống là 48.

Câu hỏi 7 :

Gia đình Hoa dự định đi du lịch từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8. Hỏi chuyến đi đó kéo dài bao nhiêu ngày?

 • A

  3 ngày

 • B

  4 ngày

 • C

  5 ngày

 • D

  6 ngày

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Xác định số ngày của tháng 7 từ đó chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Vì tháng 7 có 31 ngày nên từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 tương ứng với 5 ngày.

Câu hỏi 8 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Trong 1 năm có

tháng có 30 ngày.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Trong 1 năm có

tháng có 30 ngày.

Phương pháp giải :

Tìm các tháng có 30 ngày trong năm.

Lời giải chi tiết :

Trong 1 năm có 4 tháng có 30 ngày là 4, 6, 9, 11.

Vậy ta điền số 4 vào ô trống.

Câu hỏi 9 :

Ngày 25 tháng 8 là thứ Năm thì ngày 1 tháng 9 cùng năm đó là thứ mấy?

 • A

  Thứ Ba

 • B

  Thứ Tư

 • C

  Thứ Năm

 • D

  Thứ Sáu

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Xác định số ngày của tháng 8 từ đó trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết :

Tháng 8 có 31 ngày.

Nên ngày 25 tháng 8 là thứ Năm thì ngày 1 tháng 9 cùng năm đó là thứ Năm.

Câu hỏi 10 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Ngày cuối tuần, bạn Lan tham gia buổi dã ngoại cùng các bạn trong lớp. Thời gian xuất phát và đến địa điểm tổ chức dã ngoại như sau:

Thời gian Lan di chuyển đến nơi tổ chức dã ngoại là

giờ

phút

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Thời gian Lan di chuyển đến nơi tổ chức dã ngoại là

giờ

phút

Phương pháp giải :

Quan sát đồng hồ để xác định thời gian xuất phát và đến nơi, từ đó điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Quan sát đồng hồ ta thấy:

Lan xuất phát lúc 7 giờ 10 phút và đến nơi lúc 8 giờ 22 phút.

Vậy thời gian di chuyển đến nơi tổ chức dã ngoại là 1 giờ 12 phút.

close