Trắc nghiệm Bài 33: Nhiệt độ. Đơn vị đo nhiệt độ toán 3 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Nhiệt kế chỉ

oC

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Nhiệt kế chỉ

oC

Phương pháp giải :

Quan sát mức thủy ngân trên nhiệt kế rồi viết nhiệt độ thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Nhiệt kế chỉ 25oC.

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Viết số thích hợp vào ô trống:

Nhiệt kế chỉ

oC

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Nhiệt kế chỉ

oC

Phương pháp giải :

Quan sát mức thủy ngân trên nhiệt kế rồi viết nhiệt độ thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Nhiệt kế chỉ 37 oC.

Câu hỏi 3 :

55oC được đọc là:

 • A

  Năm mươi độ xê

 • B

  Năm mươi năm độ xê

 • C

  Năm lăm độ xê

 • D

  Năm mươi lăm độ xê

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Đọc các số tự nhiên từ trái sang phải rồi thêm “độ xê”

Lời giải chi tiết :

55oC được đọc là: Năm mươi lăm độ xê.

 

Câu hỏi 4 :

Bảng sau đây cho biết nhiệt độ không khí vào buổi tối trong một ngày ở ba địa phương.

Địa phương có nhiệt độ buổi đêm cao nhất là:

 • A

  Mộc Châu

 • B

  Sa Pa

 • C

  Huế

 • D

  Hà Giang

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

So sánh nhiệt độ ở ba địa phương rồi chọn nơi có nhiệt độ buổi đêm cao nhất.

Lời giải chi tiết :

Địa phương có nhiệt độ buổi đêm cao nhất là Huế.

Câu hỏi 5 :

Nhiệt độ không khí trong một ngày ở 4 địa phương được cho như bảng dưới đây:

Nhiệt độ không khí ở địa phương theo thứ tự từ cao đến thấp là:

 • A

  Phú Quốc, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Ninh Thuận

 • B

  Ninh Thuận, Thanh Hóa, Phú Quốc, Đà Nẵng

 • C

  Đà Nẵng, Phú Quốc, Thanh Hóa, Ninh Thuận

 • D

  Đà Nẵng, Thanh Hóa, Phú Quốc, Ninh Thuận

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

So sánh rồi sắp xếp các địa phương có nhiệt độ theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất.

Lời giải chi tiết :

Địa phương có nhiệt độ theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất là: Đà Nẵng, Phú Quốc, Thanh Hóa, Ninh Thuận.

Câu hỏi 6 :

“Bốn mươi mốt độ xê’ được viết là:

 • A

  14oC

 • B

  31       

 • C

  41

 • D

   41oC

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Viết số tự nhiên rồi thêm kí hiệu oC.

Lời giải chi tiết :

“Bốn mươi mốt độ xê’ được viết là 41oC.

Câu hỏi 7 :

Nhiệt độ cơ thể của 3 bạn Nam, Minh, Tú lần lượt đo được là 36oC, 39oC, 37oC. Bạn nào có nhiệt độ cơ thể cao nhiệt độ cơ thể của người bình thường là:

 • A

  Nam

 • B

  Minh

 • C

 • D

  Minh và Tú

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

So sánh nhiệt độ cơ thể của ba bạn với nhiệt độ cơ thể của người bình thường là 37oC.

Lời giải chi tiết :

Nhiệt độ cơ thể của người bình thường là 37oC.

Bạn nào có nhiệt độ cơ thể cao nhiệt độ cơ thể của người bình thường là Minh.

Câu hỏi 8 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Chọn nhiệt kế chỉ nhiệt độ không khí thích hợp vào mỗi bức tranh:

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Phương pháp giải :

Đọc nhiệt độ trên mỗi nhiệt kế rồi ghép với bức tranh thích hợp.

Lời giải chi tiết :

close