Trắc nghiệm Bài 27: Giảm một số đi một số lần Toán 3 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Chọn Đúng hoặc Sai cho mỗi câu dưới đây:

87 giảm 3 lần được số 19.

Đúng
Sai

18 gấp 4 lần được số 72.

Đúng
Sai

96 giảm 4 lần được số 23.

Đúng
Sai
Câu 2 :

Trên cây có 65 quả bưởi. Sau khi hái, số quả trên cây giảm đi 5 lần. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả bưởi.

 • A

  15 quả

 • B

  14 quả

 • C

  12 quả

 • D

  13 quả

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Chọn Đúng hoặc Sai cho mỗi câu dưới đây:

87 giảm 3 lần được số 19.

Đúng
Sai

18 gấp 4 lần được số 72.

Đúng
Sai

96 giảm 4 lần được số 23.

Đúng
Sai
Đáp án

87 giảm 3 lần được số 19.

Đúng
Sai

18 gấp 4 lần được số 72.

Đúng
Sai

96 giảm 4 lần được số 23.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Muốn giảm một số đi một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

Lời giải chi tiết :

87 giảm 3 lần được số 19  (Sai vì 87 : 3 = 29)

18 gấp 4 lần được số 72    (Đúng)

96 giảm 4 lần được số 23  (Sai vì 96 : 4 = 24)

Câu 2 :

Trên cây có 65 quả bưởi. Sau khi hái, số quả trên cây giảm đi 5 lần. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả bưởi.

 • A

  15 quả

 • B

  14 quả

 • C

  12 quả

 • D

  13 quả

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Số quả bưởi còn lại trên cây = Số quả bưởi có tất cả : 5

 

Lời giải chi tiết :

Trên cây còn lại số quả bưởi là

65 : 5 = 13 (quả)

Đáp số: 13 quả bưởi

close