Trắc nghiệm Bài 31: Gam Toán 3 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Túi nào sau đây nặng nhất:

 • A

  Túi hành

 • B

  Túi chanh

 • C

  Túi cà chua

 • D

  Không xác định được

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Xác định cân nặng của mỗi túi rồi so sánh.

Lời giải chi tiết :

Túi hành có cân nặng là 100 + 20 + 10 = 130 (g)

Túi chanh có cân nặng 450 g

Túi cà chua có cân nặng 820 g

Vậy túi cà chua nặng nhất.

 

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số thích hợp điền vào dấu ? là

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Số thích hợp điền vào dấu ? là

Phương pháp giải :

Để tìm cân nặng cùa chiếc túi ta lấy cân nặng của vật trên đĩa cân bên trái trừ đi cân nặng của chiếc túi màu tím trên đĩa cân bên phải.

Lời giải chi tiết :

Cân nặng của chiếc túi màu vàng là

650 - 235 = 415 (g)

Đáp số: 515 g

Vậy số cần điền vào ô trống là 415.

Câu hỏi 3 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ trống:

>
<
=
728 g + 256 g ..... 1 kg
Đáp án của giáo viên lời giải hay
>
<
=
728 g + 256 g
<
1 kg
Phương pháp giải :

Thực hiện tính kết quả vế trái rồi chọn dấu thích hợp để điền vào ô trống.

 

Lời giải chi tiết :

Ta có 728 g + 256 g = 984 g

Đổi 1 kg = 1 000g

Ta có 984 g < 1 000 g

Vậy 728 g + 257 g < 1 kg

Câu hỏi 4 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Chọn cân nặng phù hợp với mỗi đồ vật trong thực tế:

12 kg

300 g

200 g

4 kg

Đáp án của giáo viên lời giải hay

300 g

4 kg

12 kg

200 g

Phương pháp giải :

Chọn cân nặng thích hợp cho mỗi đồ vật trong thực tế.

Lời giải chi tiết :

Ta ghép như sau:

Bắp ngô: 300 g

Quả dưa hấu: 4 kg

Thùng sữa: 12 kg

Que kem: 200 g

Câu hỏi 5 :

Con vịt màu trắng cân nặng bằng bao nhiêu con gà?

 • A

  3 con gà

 • B

  6 con gà

 • C

  9 con gà

 • D

  12 con gà

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Quan sát tranh để trả lời câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết :

Ta thấy cân nặng của vịt con gấp 3 lần cân nặng của gà con.

 Cân nặng của vịt trắng gấp 2 lần cân nặng của vịt con.

Vậy cân nặng của vịt trắng gấp cân nặng của gà con số lần là 3 x 2 = 6 (lần)

 

Câu hỏi 6 :

Chị Mai mua 1 gói bột mì loại 1 kg. Chị đã sử dụng 350 g để làm bánh. Hỏi chị Mai còn lại bao nhiêu gam bột mì?

 • A

  350 g

 • B

  550 g

 • C

  650 g

 • D

  450 g

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Số gam bột mì còn lại = Số gam của túi bột mì - số gam bột đã dùng làm bánh

Lời giải chi tiết :

Đổi 1 kg = 1 000 g

Chị Mai còn lại số gam bột mì là

1 000 - 350 = 650 (g)

Đáp số: 650 gam bột mì

Câu hỏi 7 :

Bạn Mi vào cửa hàng mua 1 gói hoa quả sấy và 3 gói bim bim. Mỗi gói hoa quả sấy cân nặng 450 g, mỗi gói bim bim cân nặng 75 g. Hỏi Mi đã mua tất cả bao nhiêu gam hoa quả sấy và bim bim?

 • A

  525 g

 • B

  225 g

 • C

  750 g

 • D

  675 g

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

- Tìm cân nặng của 3 gói bim bim = Cân nặng của 1 gói bim bim x 3

- Tìm tổng cân nặng của gói hoa quả sấy và 3 gói bim bim

Lời giải chi tiết :

Cân nặng của 3 gói bim bim là

75 x 3 = 225 (g)

Mi đã mua tất cả số gam hoa quả sấy và bim bim là

450 + 225 = 675 (g)

Đáp số: 675 g

close