Trắc nghiệm Bài 24: Gấp một số lên một số lần Toán 3 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số 31 gấp 7 lần thì được số


Số 62 thêm 9 đơn vị thì được số

Câu 2 :

Thùng thứ nhất có 26 lít dầu, thùng thứ hai có số dầu gấp 4 lần số dầu ở thùng thứ nhất.

Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

 • A

  114 lít

 • B

  84 lít

 • C

  104 lít

 • D

  124 lít

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Buổi sáng, cửa hàng bán được 23 hộp sữa, buổi chiều cửa hàng bán được gấp 3 lần buổi sáng. Vậy cả hai buổi cửa hàng đó bán được 

hộp sữa.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số 31 gấp 7 lần thì được số


Số 62 thêm 9 đơn vị thì được số

Đáp án

Số 31 gấp 7 lần thì được số


Số 62 thêm 9 đơn vị thì được số

Phương pháp giải :

- Muốn gấp một số lên 7 lần ta lấy số đó nhân với 7.

- Muốn thêm 9 đơn vị ta lấy số đã cho cộng với 9.

Lời giải chi tiết :

Số 31 gấp 7 lần thì được số 217 (vì 31 x 7 = 217)

Số 62 thêm 9 đơn vị thì được số 71 (vì 62 + 9 = 71)

Câu 2 :

Thùng thứ nhất có 26 lít dầu, thùng thứ hai có số dầu gấp 4 lần số dầu ở thùng thứ nhất.

Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

 • A

  114 lít

 • B

  84 lít

 • C

  104 lít

 • D

  124 lít

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Số lít dầu ở thùng thứ hai = Số lít dầu ở thùng thứ nhất x 4

Lời giải chi tiết :

Thùng thứ hai có số lít dầu là

26 x 4 = 104 (lít)

Đáp số: 104 lít

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Buổi sáng, cửa hàng bán được 23 hộp sữa, buổi chiều cửa hàng bán được gấp 3 lần buổi sáng. Vậy cả hai buổi cửa hàng đó bán được 

hộp sữa.

Đáp án

Buổi sáng, cửa hàng bán được 23 hộp sữa, buổi chiều cửa hàng bán được gấp 3 lần buổi sáng. Vậy cả hai buổi cửa hàng đó bán được 

hộp sữa.

Phương pháp giải :

- Tìm số hộp sữa buổi chiều bán được = Số hộp sữa bán buổi sáng x 3

- Tìm tổng số hộp sữa bán được ở hai buổi

Lời giải chi tiết :

Buổi chiều cửa hàng bán được số hộp sữa là

23 x 3 = 69 (hộp sữa)

Cả hai buổi cửa hàng bán được số hộp sữa là

23 + 69 = 92 (hộp sữa)

Đáp số: 92 hộp sữa

close